top of page
  • Foto van schrijverRedactie

Social Hub Kampen


Bij de ontwikkeling van het concept ‘Thuis, in De HBS’ speelt de omgeving een belangrijke rol. Met een landschapsarchitect van GROW Landschapsarchitectuur, mobiliteitsadviseur Mobycon en omgevingsmanager RYSE kijken wij naar de herinrichting van het openbaar gebied rondom De HBS. Ontmoeten en veilig buiten bewegen zijn speerpunten bij het realiseren van een ‘Social HUB Kampen’.


Mobiliteitstransitie vanuit brede welvaartsperspectief

Het verkeerscirculatieplan van de gemeente Kampen onderschrijft weliswaar het brede welvaartsperspectief, maar beziet de benodigde mobiliteitstransitie toch vooral vanuit de auto. Het project ‘Social HUB Kampen’ wil de mobiliteitstransitie juist vanuit de maatschappelijke kant belichten. Door de directe gebruikers centraal te stellen: Ouderen en kinderen, tevens een kwetsbare en onderbelichte groep in het verkeer.

In opdracht van IJsselheem werken GROW landschapsarchitectuur en Mobycon samen aan een voorstudie waarin de opgave scherp gesteld wordt en kansen in beeld worden gebracht. De opgedane kennis uit dit onderzoek zal direct worden toegepast en vertaald in ruimtelijke modellen en ‘getoetst’ worden tijdens ontwerpateliers met de reeds betrokken belanghebbenden.


GROW Landschapsarchitectuur heeft subsidie gekregen van het ‘Stimuleringsfonds Creatieve Industrie’ om samen met Mobycon en RYSE dit ontwerpend onderzoek te verrichten. Het plan wordt als vernieuwd gezien en de commissie was enthousiast over de radicale vraagstelling en de oprechte focus op welzijnsaspecten. Het einddocument biedt bouwstenen voor ontwerp en handvatten voor beleid.

93 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page