top of page

We gaan verder met Social Hub Kampen!


Afgelopen periode is het ontwerpteam met landschapsarchitect GROW Landschapsarchitectuur, mobiliteitsadviseur Mobycon en omgevingsmanager RYSE bezig geweest met het afronden van fase 1. Er is inzichtelijk gemaakt wat er in fase 1 gedaan is. Daarvoor is een factsheet opgesteld. De factsheet laat zien welke stappen afgelopen periode zijn gezet om tot een eerste schetsontwerp te komen voor de Social Hub Kampen. Gezamenlijk met alle initiatiefnemers heeft het ontwerpteam deze stappen kunnen maken en heeft dit geleid tot een mooi resultaat.

 

De afronding van fase 1 betekent ook de start voor de vervolgfase van Social Hub Kampen. Afgelopen maand kwam er vanuit het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie (SCI) een positief advies om door te gaan met het ontwerpend onderzoek. En daarmee heeft het project voor de vervolgfase de subsidie toegekend gekregen! Het SCI is zeer positief over het resultaat dat tot nu toe bereikt is en kijkt uit naar het vervolg. Net zoals wij!

 

Inloopbijeenkomsten

En nu? Komende periode gaat het ontwerpteam zich inzetten om het schetsontwerp en de ontwerpprincipes verder uit te werken. Hierbij gaan zij zich richten op de inhoudelijke verdieping van het ontwerp, maar gaan zij ook bezig met het verbreden van het draagvlak voor de Social Hub Kampen. Aankomende periode worden twee inloopbijeenkomsten georganiseerd om met betrokkenen gericht in gesprek te gaan om samen tot integrale oplossing te komen. Het is essentieel dat omwonenden en organisaties uit de omgeving zich betrokken en geïnformeerd voelen en worden meegenomen in het ontwerpproces. Zo maken we met elkaar de slagingskans voor het project zo groot mogelijk!

 

Lees het document ‘SOCIAL Hub KAMPEN: Wegen naar Welzijn: 7 ontwerpprincipes voor een inclusieve openbare ruimte’ [link] om te weten waar we nu staan. Wij kijken uit naar de volgende inloopbijeenkomst die plaats zal vinden op dinsdag 9 juli aanstaande vanaf 19.00 uur (locatie: nader te bepalen) en ontmoeten u daar graag!

176 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page