top of page

Veel gestelde vragen

Wie komt in aanmerking voor een appartement in De HBS?

De HBS onderste verdiepingen zijn bedoeld voor mensen met een intensieve zorgvraag, waarvoor een Wlz-indicatie (Wet langdurige zorg) is toegekend. Op de bovenste verdieping kunnen (jong)volwassenen wonen met een verstandelijke beperking, psychische kwetsbaarheid of ondersteuningsvraag op het gebied van bijvoorbeeld ASS. Hiervoor is een indicatie van het CIZ of CentrumGemeente nodig. De verhuur is nog niet gestart, en de toewijzingsprocedure is nog niet bepaald.

 

Welke zorg biedt IJsselheem in De HBS?

IJsselheem richt de appartementen in De HBS zo in dat bewoners er zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen. Bewoners en hun partner zorgen in principe voor zichzelf met gebruik van domotica en zorgtechnologie, hulp van mantelzorgers en een netwerk. Voor echt complexe zorg of benodigde professionele hulp biedt IJsselheem ondersteuning.

Welke zorg biedt PGVZ in De HBS?

PGVZ gaat begeleiding bieden op de bovenste verdieping. De begeleiders zijn aanwezig van 15:00 uur tot 10:00 uur de volgende ochtend. Bewoners kunnen overdag naar werk, dagbesteding of zelfstand thuis zijn.

 

Wat is zorgtechnologie of domotica?

Zorgtechnologie omvat alle technologie bedoeld om de zorg beter en efficiënter te maken en mensen met een zorgvraag langer zelfredzaam te laten zijn. Hierdoor zijn voor bepaalde handelingen geen zorgmedewerkers nodig.

 

Wat is het verschil met een verpleeghuis?

In een verpleeghuis woont u in principe niet zelfstandig.

 

Kunnen stellen (met en zonder indicatie) samen in De HBS wonen?

Ja, dat kan. Er zijn een aantal tweepersoons appartementen beschikbaar.

 

Hoe gaat het als de partner met de indicatie overlijdt?

Het huurcontract betreft beide partners. Wanneer één van beiden overlijdt, kan de ander het appartement blijven huren.

 

Wanneer zijn de appartementen klaar?

Naar verwachting kunnen de appartementen begin 2025 worden betrokken. Het is nu nog niet bekend wanneer de verhuur start.

 

Zijn het koop- of huurappartementen?

In De HBS zijn alleen huurappartementen beschikbaar. Bewoners huren een appartement van IJsselheem.
De huur- en servicekosten zijn op dit moment nog niet bekend.

 

Meer vragen?

Voor meer informatie over een appartement met zorg van IJsselheem kunt u gerust contact opnemen met het klantcontactcentrum van IJsselheem via telefoonnummer 088-339 4400.

Wil u meer informatie over een appartement met begeleiding van PGVZ? Dan kunt u mailen naar bemiddeling.isp@pgvz.nl of bellen met 038-3331794.

bottom of page