top of page

Ontwerpsessie Social HUB Kampen – De eerste fase is afgerond!

De afronding van de eerste fase is voltooid! Onlangs zijn de diverse partners rondom het Engelenbergplantsoen - IJsselheem, PGVZ, Philadelphia, speeltuinvereniging De Speelpoort, de Engelenbergschool, Het Notarieel, Universiteit Maastricht en omwonenden - weer bij elkaar gekomen om de uitwerking van het schetsontwerp met elkaar te bespreken.

 

Door GROW Landschapsarchitectuur en Mobycon is de feedback die is ontvangen op de eerste visie op het ontwerp vertaald naar een verdere uitwerking van het schetsontwerp. Daarmee is het ontwerp voor de Social Hub Kampen een stap verder gebracht en kan in een volgende fase het schetsontwerp daadwerkelijk vertaald gaan worden naar een ontwerp.

 

Voor de afronding van deze fase zijn een aantal belangrijkste conclusies naar voren gekomen:

  • (verkeers)Veiligheid vormt randvoorwaarde, zowel voor schoolgaande jeugd als ouderen met een intensieve zorgvraag:

    • Oversteekbaarheid (vanwege autoverkeer en grotere groepen fietsers)

    • Fietsveiligheid


  • Parkeren vormt de grootste uitdaging, die sterk bepalend is in het beeld van het gebied. Het doel is om een grote veranderingen te realiseren en het gebied tot een Social Hub te maken waar men ontmoet en verblijft. Hiervoor is het noodzakelijk dat parkeren een minder prominente plek krijgt.

  • Het verlagen van snelheden en het creëren van meer plek voor fietsers en voetgangers draagt bij aan de sociale interactie in het gebied.Op dit moment is GROW Landschapsarchitectuur samen met Mobycon en RYSE zich aan het inzetten om ook voor de tweede fase van het project subsidie te kunnen verkrijgen van het ‘Stimuleringsfonds Creative Industrie’ zodat het ontwerpend onderzoek verder gebracht kan worden. Het is nu wachten op de uitslag voordat de volgende fase in gang gezet kan worden.

 

Wij houden iedereen op de hoogte van de vervolg fase zodra meer bekend is over de te verlenen subsidie. Heeft u vragen over de Social Hub Kampen? Wilt u de volgende keer aansluiten bij een ontwerpsessie, laat het ons weten!

47 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Kommentarer


Kommentering har blitt slått av.
bottom of page