top of page

Ontwerpsessie Social Hub Kampen – waar staan we nu?


Na een tijd van onderzoeken, spitten in de beschikbare informatie over het Engelenbergplantsoen en de gesprekken die zijn gevoerd met verschillende doelgroepen, zijn de partners rondom het Engelenbergplantsoen (IJsselheem, PGVZ, Philadelphia, Isala, de speeltuinvereniging, de basisschool, Het Notarieel en omwonenden) bij elkaar gekomen voor een ontwerpsessie. Op 20 oktober jl. vond de ontwerpsessie plaats en is er weer een stap vooruitgezet.

 

Tijdens deze sessie is gesproken over de toekomstvisie van het Engelenbergplantsoen, oftewel de ‘Social Hub Kampen’. Er is besproken hoe de omgeving nu wordt ervaren en welke ideeën er zijn om de omgeving anders in te richten. Hierbij is vooral gefocust op het maken van profielschetsen voor de twee hoofddoelgroepen: ouderen met een intensieve zorgvraag en schoolgaande kinderen. Aan de hand van de volgende zeven thema’s is gekeken wat voor de doelgroepen van belang is voor de herinrichting van het

Engelenbergplantsoen:

·       Vertrouwd

·       Onderscheidend

·       Comfortabel

·       Leesbaar

·       Toegankelijk

·       Veilig

·       Activatie

 De terugkoppeling en ideeën van de partners is de input voor het zetten van de volgende stap in het ontwerpproces: de vertaling naar een ontwerp voor de Social Hub Kampen. GROW landschapsarchitectuur en Mobycon presenteren 12 januari aanstaande de eerste schetsontwerpen aan de partners.

151 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page